External Angular.js

Wykonywany jest tutaj test implementacji Angular JavaScript w wersji external.