External Knockout.js

Wykonywany jest tutaj test implementacji Knockout JavaScript w wersji external.